Chiến lược, sách lược

Yêu cầu về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

    Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh có thể được hiểu là cách thức hay các phương pháp hoạt động để điều chỉnh các bất đồng, các xung đột nhằm khắc phục và loại trừ các tranh chấp đã phát sinh, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh, bảo vệ trật tự kỷ cương của xã hội. Hình thức giải quyết tranh chấp - các biện pháp không bị pháp luật cấm có thể chấm dứt được xung đột.

    Yêu cầu khi giải quyết tranh chấp trong kinh doanh:

    -Thứ nhất là: nhanh chóng, thuận lợi, không cản trở hoặc làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và đúng pháp luật. Đây là yêu cầu quan trọng nhất khi giải quyết tranh chấp trong kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn, thiệt hại kinh tế ít xảy ra.

    -Thứ hai là: có thể khôi phục và duy trì các quan hệ hợp tác uy tín giữa các bên kinh doanh, giữ bí mật kinh doanh.

    -Thứ ba là: chi phí thấp, phán quyết phải chính xác và có khả năng thi hành cao. Bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên, giải tỏa sự nặng nề về tâm lý, duy trì và củng cố quan hệ hợp tác giữa các bên tranh chấp.

    -Thứ tư là: đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ thể trong kinh doanh, giữa các công dân trước pháp luật, góp phần thiết lập sự cân bằng , giữ gìn trật tự kỷ cương, pháp luật.  

    -Thứ năm là: giải quyết tranh chấp nhanh chóng, thuận tiện là điều kiện để tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền tự do của công dân, thông qua việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh này, đánh giá được việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn kinh doanh, chỉ ra những bất cập, tạo định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động kinh doanh, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế phát triển theo đúng mong muốn của nhà nước và xã hội.

    Đây là một số những yêu cầu cơ bản khi giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Cho dù các bên có lựa chọn phương thức nào để giải quyết tranh chấp cũng cần cân nhắc các yêu cầu trên để đảm bảo giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả nhất, tranh giải quyết hời hợt không dứt điểm.

BAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ

Giám đốc điều hành: Luật sư Phạm Văn Khánh – 0912.518.062