Trong giai đoạn ký kết hợp đồng
Tranh chấp hợp đồng về chủ thể ký kết
Khi ký kết hợp đồng kinh tế, một trong những vấn đề dẫn đến việc hợp đồng bị vô hiệu đó là tranh chấp hợp đồng liên quan đến chủ thể ký kết không đúng thẩm quyền.
Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế
Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế là việc đưa ra các giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng.
Những điều doanh nghiệp cần biết khi lựa chọn văn bản pháp luật trong quá trình ký kết hợp đồng
rong quá trình thành lập cũng như hoạt động của mình, việc ký kết hợp đồng thương mại là yếu tố không thể thiếu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ lại xem nhẹ giai đoạn này...
Tranh chấp về đối tượng của hợp đồng
Hợp đồng là thỏa thuận giữa 2 bên mua và bán, tuy nhiên trong nhiều trường hợp cụ thể, hợp đồng vẫn gặp những rủi ro khi ký kết, để tránh gặp những rủi ro trong ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa các doanh nghiệp cần trang bị cho mình những kiến thức luật pháp cần thiết...
Tranh chấp vì điều khoản phạt vi phạm hợp đồng
Để hạn chế xảy ra tranh chấp trong quá trình ký kết hợp đồng thì Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng được quy định trong Luật thương mại năm 2005 không thể thiếu, vì sao?...
Hợp đồng vô hiệu do người ký không đúng thẩm quyền ký kết
Trong quá trình ký kết hợp đồng, doanh nghiệp thường vì “tin tưởng” nhau mà ít quan tâm đến thẩm quyền của người ký kết, cứ thấy người ký là đại diện theo pháp luật, có dấu đỏ là yên tâm thực hiện hợp đồng...
Giao kết hợp đồng qua fax và những rủi ro
Hợp đồng qua fax đã được coi là có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng bằng văn bản. Bởi vậy, trên thực tế hiện nay các doanh nghiệp đã và đang sử dụng hình thức giao kết hợp đồng này rất nhiều...