Phát triển bền vững

Thế nào là tầm nhìn, sứ mệnh (P1)

 

 Tầm nhìn là gì ?

  Tầm nhìn có lẽ là từ được sử dụng nhiều nhất, nó được nói đến ở hầu hết các lĩnh vực, trong lĩnh vực chính trị chúng ta đang nói đến người (có tầm), (có tâm) tức là nói đến tầm nhìn và đức độ, trong các trang web của các doanh nghiệp nhà trường, tổ chức chắc ít trang nào đó lại không có phần, mục nói về « tầm nhìn, sứ mệnh » chúng tôi cá là phải chiếm đến hơn 90% là có mục này. Tuy là từ được sử dụng nhiều nhất, song cũng ít người hiểu đúng nhất.

 Trong ngôn ngữ chúng ta « tầm nhìn » gợi lên rất nhiều hình ảnh khác nhau. Đó có thể là :

 + Những thành tựu xuất sắc.

 + Các giá trị ràng buộc mọi người trong xã hội.

 + Những mục tiêu lớn có thể động viên mọi người (Ví dụ nhưng Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội có tầm nhìn là đến năm 2017 phấn đấu trở thành trường đại học đa ngành, tiến tới đạt trình độ ngang tầm các trường đại học uy tín trong khu vực nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung).

 + Là điều gì đó vĩnh cửu, là lý do tồn tại của một tổ chức, là điều thúc đẩy những nỗ lực của chúng ta từ bên trong, là những mong ước của chúng ta.

  Và vấn đề : Ai cũng biết tầm nhìn quan trọng như thế nào, song chính xác nó là gì?

Tầm nhìn của Hanoilaw Firm gồm hai phần chủ yếu – một tư tưởng cốt lõi và một viễn cảnh tương lai. 

 (Nó thể hiện lý do tồn tại của Hanoilaw Firm – tư tưởng cốt lõi, cái bất biến đồng thời mặt kia của nó nói về « điều Hanoilaw Firm muốn đạt được, trở thành tạo ra » - cái thúc đẩy những thay đổi và tiến bộ để đạt được một viễn cảnh trong tương lai).

 Cụ thể: Tầm nhìn của Hanoilaw Firm là: Hãng luật suất sắc nhất về lĩnh vực Pháp luật Kinh tế vào 31 tháng 12 năm 2018 và là hãng luật quốc tế trong lĩnh vực Phát luật Kinh tế vào 31 tháng 12 năm 2020 với 1 văn phòng chính, ba chi nhánh trong nước, 01 chi nhánh tại nước ngoài dựa trên tư tưởng cốt lõi của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi luôn (Trung thực, chính trực, trí tuệ, niềm tin trong công việc, con người phù hợp luôn là cội nguồn sức mạnh của hãng, luôn mang lại nhiều giá trị nhất cho thân chủ, lao động với nhiệt tình đam mê và trách nhiệm và chúng tôi luôn lao động vì mục tiêu cốt lõi là nâng cao văn hóa Pháp luật người Việt Nam), tầm nhìn của Hanoilaw Firm « đơn giản » chỉ có vậy.

Trích : Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoiaw Firm